Donation til behandling ved Dr Joe Dispenza

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Jesper Steeve Graulund

Indsamlingsperiode

Fra den 28. august 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook og Instagram)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2335 kontonr.: 2747104096).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til behandling af en god veninde på 53 år, enlig mor til 3 børn, som er erklæret palliativ efter hendes brystkræft har spredt sig til knoglemarven med omfattende knoglemetastaser. De indsamlede midler går til Kræftbehandling som foretages ved Dr. Joe Dispenza i Florida, og vi forventer at der skal bruges 42.000 kr.

Hvis formålet ikke kan opfyldes eller der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de gives til foreningen Tidslerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06720