DIB - Dansk International Bosætningsservice

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Klosterport 4, 8000 Aarhus C - CVR 13167230.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dib.dk), sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn), nyhedsbrev og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 94620) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1265380).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk International Bosætningsservices udviklingsarbejde i lande i Sydasien og Sydamerika med fokus på blandt andet fattigdomsbekæmpelse og lighed mellem køn og klima

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05544.