DFUNK (Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom)

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 110, 1. th., 2200 København N - CVR 32003893.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (dfunk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 75909) og kontooverførsel (Reg. 8117 konto 0004965560).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for DFUNKs drift samt konkrete nationale, regionale og lokale aktiviteter for og med unge, der er flygtet til Danmark. Midlerne fra indsamlingen kan også anvendes ved uforudsete og akutte behov for DFUNKs målgruppe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05242.