DET UDENRIGSPOLITISKE SELSKAB

27-10-2023

Kontaktoplysninger

Amaliegade 40A, 1256 København K - CVR 56880410.

Indsamlingsperiode

Fra den 28. oktober 2022 til den 27. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.udenrigspolitik.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 651488) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13305935).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Det Udenrigspolitiske Selskabs arbejde for at fremme kendskabet til og højne interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05450.