Det Runde Bord

02-10-2023

Kontaktoplysninger

Flæsketorvet 68, 1711 København V, CVR-nr. 33559100

Indsamlingsperiode

Fra den 3. oktober 2022 til den 2. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.detrundebord.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 92383) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1282864). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indsatser på det sociale område, ernæringsforbedrende tiltag, fællesskaber og inklusion for socialt udsatte med primært fokus på medmennesker med massive psykiske og sociale problemer samt misbrugs- og hjemløseområdet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05421