Det Kærlige Måltid S/I

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Dyrehavevej 35, 8000 Aarhus C, CVR 39695227

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.detkaerligemaaltid.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 31254) og kontooverførsel (reg.nr.: 7110 kontonr.: 289450).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for organisationens drift, såsom marketingsmaterialer, hjemmeside, emballage, forklæder, råvarer m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05481