Det Islamiske Trossamfund i Aalborg Øst

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Tranumparken 18, 9220 Aalborg Øst, CVR 34543895

Indsamlingsperiode

1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier, salg/auktion og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel (reg.nr.: 9226 kontonr.: 4578541859).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til om- og tilbygning af Tranumparken 18, 9220 Aalborg Øst.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til betaling af udgifter til bygningen, herunder udgifter til varme, el, internet, m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05586