Det Fælles Bedste

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gammel Kirkevej 128,  8530 Hjortshøj

Indsamlingsperiode

fra den 1. august 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 40189019) og kontooverførsel (reg.nr.: 1687 kontonr.: 3233752761).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at betale advokat for at føre en klagesag i forhold til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet over den afgørelse, der er truffet i Aarhus Byråd 21. juni 2023 om at udvide Aarhus havn.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til at forbedre og styrke natur-, miljø, biodiversitet- og klimaindsatser i Aarhus.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til at forbedre og styrke natur-, miljø, biodiversitet- og klimaindsatser i Aarhus.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at styrke indsatsen for natur, miljø, biodiversitet og klima i Aarhus, bl.a. gennem borgerdrevne initiativer omkring mad, trafik, forbrug og livsstil samt boliger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   23-700-06595