DepressionsForeningen

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Slagelsegade 1, 3. tv., 2100 København Ø, CVR nr. 20934506

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.depressionsforeningen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV. 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 284825) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 0009625100).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte og styrke foreningens generelle arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05942