DEN SELVEJENDE INSTITUTION WAWCAS INTERNATIONAL

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Vestergade 49B, 8000 Aarhus C - CVR 35957960

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wawcasinternational.com.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24652).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for den selvejende institution Wawcas International’s vedtægtsbestemte formål.
Institutionens formål er på nonprofit-basis at drive og videreudvikle et program, som primært i Nepal motiverer og hjælper fattige kvinder til at kunne etablere egen virksomhed og dermed styrke deres muligheder for at kunne forsørge sig selv og sikre deres børn en god skolegang. Programmets bærende ide er at skabe social mobilisering og empowerment gennem en kombination af træning i iværksætteri, udvikling af kooperativer og lån til etablering af virksomhed. Programmet gennemføres i tæt samarbejde med lokale NGO'er og på basis af dansk og international fundraising.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06130