Den Selvejende Institution Skovsnogen - Deep Forest Artland

08-11-2023

Kontaktoplysninger

Døvlingvej 2, 6933 Kibæk - CVR-nr.: 37285978

Indsamlingsperiode

Fra den 9. november 2022 til den 8. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.deepforestartland.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 176611).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af den selvejende institution.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05565