DEN SELVEJENDE INSTITUTION NOAH

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 39, 1.2200 København N - CVR 47340810

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for oplysning i Danmark om miljø og klima

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00606

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1