Den selvejende institution Moesgaard Museum

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.moesgaardmuseum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at sikre kulturarv via forskning, udstillinger og aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00545