DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYKKELIGA DANMARKS SKÆVESTE FÆLLESSKAB

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst - CVR 38523252

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lykkeliga.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 238341, 555164, 621200 og 97896) og kontooverførsel (reg.nr.: 9280 kontonr.: 1940210681).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for driften af den selvejende institution Lykkeliga Danmarks Skæveste Fællesskab og det store LykkeCup, som afvikles 10. juni 2023.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05536