den selvejende institution HØJDEPUNKTET - Idræts- og kulturcenter i Hammershøj

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Kvorning Møllevej 9, 8830 Tjele

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2023 til den 21. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul
(www.xn--hjdepunktet-ggb.dk), SMS/mail og sociale medier (Facebook)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 902276)
og kontooverførsel (reg.nr.: 5967 kontonr.:4015124).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for medfinansiering til etablering
af nye idræts- og kulturfaciliteter i Hammershøj. Det gælder udbygning
af eksisterende hal, renovering og udbygning af friluftsbad, flytning af
fodboldanlæg og etablering af ny multihal.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06363