Den Lille Musikskoles Venner

24-05-2023

Kontaktoplysninger

Bülowsvej 10, 1870 Frederiksberg C - CVR 40612084.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. maj 2022 til den 24. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dlmv.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook). 
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 600770) og kontooverførsel (Reg. 8411 konto 2040195).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Den Lille Musikskole, bl.a. ved vedligeholdelse og forbedringer af lokaler og husets fysiske faciliteter i øvrigt, tildeling af fripladser, efteruddannelse af personale og elever på Den Lille Musikskole, f.eks. kurser, ekstraundervisning, events mm., og anskaffelser af instrumenter, fast inventar og IT/AV udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05023