Den lægefaglige Tænketank ATLAS

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Østerbrogade 21, 5. th., 2100 København Ø - CVR 42430943.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (tt-atlas.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0400 konto 4027716569).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Den Lægefaglige Tænketank, Atlas og det almennyttige arbejde med at fremme proportionalitet i sundhedspolitik. Atlas er en non-profit, sundhedsfaglig tænketank og alle bidrag bruges udelukkende til driften af Atlas samt til fremme af Tænketankens formål.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at aflønne en sekretær og bestyrelsesformand, der indtil nu arbejder gratis. Til at betale eksterne konsulenter til at hjælpe med analyser. Aflønne en til at holde websiden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05273.