DEN KORTE AVIS ApS

23-06-2023

Kontaktoplysninger

Von Ostensgade 22, 2791 Dragør

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.denkorteavis.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 122481) og kontooverførsel (reg.nr.: 5015 kontonr.: 0001440919).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at bidrage til det økonomiske fundament for at kunne udgive denkorteavis.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06465