DEN KORTE AVIS ApS

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Von Ostensgade 22, 2791 Dragør - CVR 36470887 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (denkorteavis.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 122481) og kontooverførsel (Reg.5015 konto 0001440919).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bidrag til det økonomiske fundament for at kunne udgive denkorteavis.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05052