Den Jyske Indsamling

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ringparken 28, st. th., 7500 Holstebro - CVR 43862197

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (dk.betternow.org/fundraisers/katarina-s-indsamling og indsamling.julemaerket.dk/fundraisers/katarina-s-indsamling) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 30497776 og 51201917).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Julemærkefondens generelle aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06099