Den Danske Klimaskovfond

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV - CVR 37719269

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2022 til den 9. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.klimaskovfonden.dk), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 603870) og kontooverførsel (Reg. 5471 konto 2328846).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for realisering af projekter i henhold til fondens formål: Skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder I Danmark samt sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05007