DEN DANSKE BILLARD UNION

24-08-2023

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby - CVR 86774615.

Indsamlingsperiode

Fra den 25. august 2022 til den 24. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (ddbu.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 7365) og kontooverførsel (Reg. 9219 konto 4565227365).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at understøtte forskellige behov indenfor Den Danske Billard Unions medlemsklubber eller egne projekter i henhold til unionens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05278.