Den almennyttige velgørende forening Håb for Alle

08-06-2023

Kontaktoplysninger

Vinkelvænget 23B,  3330 Gørløse

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.haabforalle.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling/flyers, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for praktisk, social og økonomisk hjælp til udsatte familier, privatpersoner samt kirkeforbund. Herunder specificeres geografisk placering af hjælpearbejdet til Europa, Afrika, Mellemøsten og Norden.
For at kunne opnå formålet bliver en del af det indsamlede beløb brugt på administrative samt lønomkostninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-72-00908