Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Orla Lehmannsgade 1A, 1., 7100 Vejle, CVR-nummer 36569514

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 63006) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13018766).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte og gøre en forskel for udsatte og anbragte børn og unge, så organisationen kan hjælpe flere med at skabe relationer for livet, blandt andet ved rekruttering af frivillige, foredrag samt oplevelser for venskabsfamilier og mentorbørn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.: 23-700-05917