DBL-KOOSO

19-06-2023

Kontaktoplysninger

Slotsalle 14, 6440 Augustenborg - CVR 33934297.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. juni 2022 til den 19. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (burkinaskole.dk) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 655221) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 11011934).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysning om foreningens arbejde videre udvikling af kontakt mellem Dk og BF. Specifikt formål: Indsamling til vandprojekt i Burkina Faso.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05089