Danstrup Hegn Sporlaug

14-03-2023

Kontaktoplysninger

Veksebovej 14, 3480 Fredensborg - CVR 42039853.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 14. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 7956HD).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og drift af MTBsporet i Danstrup Hegn i samarbejde med Naturstyrelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04745