Danske Plejehjemsklovne

20-06-2023

Kontaktoplysninger

Bispevænget 10, 8700 Horsens

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskeplejehjemsklovne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 635072) og kontooverførsel (reg.nr.: 9395 kontonr.: 0017390295).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for plejehjem og institutioner for voksne handicappede, så de kan få besøg af professionelle klovne uden, at det berører institutionernes eller plejehjemmenes økonomi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06415