Danske Plejehjemsklovne

06-05-2023

Kontaktoplysninger

Bispevænget 10, 8700 Horsens - CVR 41407344

Indsamlingsperiode

Fra den 7. maj 2022 til den 6. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskeplejehjemsklovne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.635072) og kontooverførsel (Reg. 9395 konto 17390295).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfyldelse af Danske Plejehjemsklovnes formål om at skabe mulighed for at sende professionelle klovne ud til plejehjem og institutioner for voksne, herunder kompetenceudvikling af klovnene, så de kender til de typiske sygdomsbilleder for mennesker, der bor på plejehjem (f.eks. demens) samt den administration, der krævers for at kunne opfylde formålet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04908