Danske Baptisters Kvindenetværk

18-09-2023

Kontaktoplysninger

Midtagervej 7B, 8260 Viby J - CVR 28442548

Indsamlingsperiode

Fra den 19. marts 2022 til den 18. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 56954) og kontooverførsel (reg. 3219, konto 3208031953).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte af kvindegrupper i Burundi, til indkomstskabende aktiviteter. ”Fundraising Burundi”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04620