Dansk Vietnamesisk Forening, Udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Linde Allé 33, 2720 Vanløse, CVR 27708099

 

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.davifo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 44908) og kontooverførsel (reg.nr.: 5323 kontonr.: 0000533995).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City i Vietnam og til lignende projekter i landet, som lever til foreningens formålsparagraf. Midlerne skal støtte det sociale udviklingsarbejde på f.eks. sheltre og lignende, når dette har absolut relevans og efter godkendelse af indsamlingsudvalget og DVF’s bestyrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05596