Dansk Vietnamesisk Forening, privathospitalet i Bao Loc provinsen

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Linde Allé 33, 2720 Vanløse, CVR 27708099

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.davifo.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 47465) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 0007728164).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for provinshospitalet i Bao Loc provinsen i Vietnam og til lignende projekter i landet, som lever op til foreningens formålsparagraf. Midlerne skal benyttes til mere effektivt hospitalsudstyr, samt udveksle fagpersoner mellem Danmark og Vietnam, når dette har absolut relevans og efter godkendelse af indsamlingsudvalget og DVF’s bestyrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05595