Dansk Ukrainsk Støtteforening ViTa Ukraine

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Græsvangen 5, 9800 Hjørring - CVR-nr.: 43620843

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events, hjemmeside/donationsmodul (www.vitaukraine.dk) samt via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 2893TA, 22444543, 7276XG, 42802778, 72690687) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13533598).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Nødhjælp til Ukraine (f.eks. sygehusudstyr, tøj, energi-og transportmidler).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05611