Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup - CVR 14414584

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via hjemmeside/donationsmodul (www.diyanet.dk, www.bagis.diyanet.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 590105, 785785, 152025, 891083, 418410, 722300, 775077 og 679777) og kontooverførsel (reg.nr.: 5078 kontonr.: 1044925).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at udbrede godheden og hjælpsomheden på verdensplan. Hertil har fonden:

  • At hjælpe ofre og trængende mennesker og opfylde deres basale behov inden for rammerne af internationale humanitære hjælpeaktiviteter,
  • At bidrage til den akademiske udvikling af mennesker og samfund i nød ved at støtte uddannelses- og uddannelsesinstitutioner,
  • At støtte humanitære, sundheds- og infrastrukturudviklingsprojekter i områder med naturkatastrofer, hungersnød og konflikt,
  • At øge kvaliteten af religiøse tjenester og religionsundervisning,
  • At øge bevidstheden om miljøet og sikre beskyttelsen af det naturlige miljø,
  • At støtte videnskabelige projekter og forskning relateret til det område, det tjener,
  • At gennemføre bistandsprojekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05768