Dansk Søredningsselskab

24-08-2023

Kontaktoplysninger

H C Ørsteds Vej 6A, 1. tv., 3000 Helsingør

Indsamlingsperiode

Fra den 25. august 2020 til den 24. august 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dsrs.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00542