Dansk Selskab for Tibetansk Kultur /Margrethe Sørvig

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Jansvej 12, 2300 København S - CVR 10165822

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dstk.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 3428788).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for selskabets formål:
1. I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur.
2. At fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere, herunder at fremme rejseaktiviteter og studieophold i de tibetanske kulturområder.
3. At støtte kulturelle og humanitære aktiviteter samt at øge de praktiske muligheder for tibetaneres besøg og studier i Danmark.
4. At tilvejebringe humanitær støtte til tibetanerne.
Selskabet er upolitisk og uafhængigt af religiøse trosretninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05091