Dansk Selskab for Tibetansk Kultur

31-12-2023

Kontaktoplysninger

/Margrethe Sørvig. Jansvej 12, 2300 København S, cvr 10165822

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.DSTK.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 3428788).

Indsamlingens formål

Hvad må I samle ind til?

Indsamlingen skal bruges til selskabets formål, som er

  • At fremme kendskabet til tibetansk kultur i Danmark
  • At fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere, herunder rejseaktiviteter og studieophold i de tibetanske kulturområder
  • At støtte kulturelle og humanitære aktiviteter, samt at øge de praktiske muligheder for tibetanernes besøg og studier i Danmark
  • At tilvejebringe humanitær støtte til tibetanerne

Selskabet er upolitisk og uafhængigt af religiøse trosretninger.

Indsamlingsområde

landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06670