Dansk selskab for forskning i ALS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

St.St. Blichers Gade 10, st., 8000 Aarhus C - CVR 36000139

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskselskabforals.dk).
De indsamlede midler modtages via mobilepay (932776) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 4069080).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til:
1) Forskning i ALS i Danmark
2) Afholdelse af videnskabelige møder
3) Økonomisk støtte til foredragsholdere ved årsmøde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, står resterende beløb på bankkonto og overgår til næste års regnskab.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06041