Dansk Præmatur Forening

15-11-2023

Kontaktoplysninger

Gendarmvej 5, 6094 Hejls, CVR nr. 27199488.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. november 2022 til den 15. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.praematur.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 890070) og kontooverførsel (reg.nr.: 5013 kontonr.: 1022597).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift, kampagner, informationsmateriale mm., som skal understøtte foreningens formål om: 

  • At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for tidligt, pårørende til begge grupper samt fagpersoner, der har med disse grupper at gøre.
  • At oplyse bredt om de særlige forhold, der gør sig gældende for tidligt fødte børn og deres familier med henblik på at skabe større forståelse og dermed bedre muligheder for hjælp til de præmature børn og deres familier.
  • At påvirke lovgivningen ved at gå i dialog med politikere på alle niveauer og på tværs af partierne

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05508