Dansk Myelomatose Forening

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Tjørnevænget 14, 3520 Farum - CVR 27554687

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.myelomatose.dk) samt via medlemsblad.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.46783) og kontooverførsel (Reg.6060 Konto 0005763907)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Dansk Myelomatose Foreningens arbejde i henhold til foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04581