Dansk Lystfiskeri FMBA

23-11-2023

Kontaktoplysninger

Skyttevej 5, 7182 Bredsten - CVR-nr.: 43045334

Indsamlingsperiode

Fra den 14. november 2022 til den 13. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dansklystfiskeri.dk), sociale medier (Facebook) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7700 kontonr.: 1505940).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udsætning af fisk og ophjælpningsarbejde, som kan fremme rekreative fiskebestande i Danmark – der samles ind til en "Flere Fisk" pulje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05446.