DANSK LAKSEFOND

15-04-2023

Kontaktoplysninger

Borupvej 94, 4140 Borup - CVR 17640682

Indsamlingsperiode

Fra den 16. april 2022 til den 15. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dansklaksefond.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.898616).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sikring af selvproducerende stammer af laks og andre laksefisk i danske vandløb, herunder samarbejde med offentlige myndigheder, der støtter dette formål samt støtte til Atlantic Salmon Fund.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04597