Dansk Kvindesamfund

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens Gade 10, 3.,1153 København K, CVR-nr.: 53361919

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 95730) og kontooverførsel (reg.nr.: 7132 kontonr.: 1019797).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Dansk Kvindesamfunds arbejde for større kønsligestilling i samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06442