Dansk Kristelig Sygeplejeforening

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gartnerparken 71, 8380 Trige, CVR nr. 63141712

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dks-forum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail. 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 420611) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 2077613482)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens generelle arbejde og indsatsområder. De indsamlede midler vil løbende blive anvendt til afholdelse af aktiviteter og andre tiltag, der understøtter foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05621