Dansk Kherwara Mission

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Ædelgranen 1, 8620 Kjellerup - CVR 29733333

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved kirkekollekt og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kherwara.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 34560) og kontooverførsel (reg.nr.: 1552 kontonr.: 0003026167).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til støtte, hjælp og omsorg til gravide, ammende og udstødte kvinder i og ved Kherwara, Rajasthan, Indien samt Bangladesh.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05863