DANSK-JØDISK VENSKAB

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Spurvevej 78, 4171 Glumsø - CVR 89105919

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.djvenskab.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens arbejdet, herunder konkrete opgaver og projekter, der arbejder for realisering af foreningens formål i Danmark og i udlandet samt ved venskabsskabende initiativer, oplysningsvirksomhed, udsendelse af volontører, undervisning i hebraisk m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023 og 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 21-72-00632