Dansk Islamisk Center

31-08-2023

Kontaktoplysninger

Lyngbyvej 11, 1. 104., 2100 København Ø - CVR 31989922.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2022 til den 31. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (dicenter.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 452065) og kontooverførsel (Reg. 1551 konto 0010212170).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for omkostninger ifm. Indretning af lokaler, der er blevet udskudt siden indflytningen pga, corona.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til dækning af centrets faste udgifter såsom husleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05281.