DANSK FORENING FOR ROSPORT

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skovalleen 38A, 2880 Bagsværd, cvr 66381617

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.roning.dk)
  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4180 kontonr.: 0001552198).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige øjemed til fordel for en større kreds af personer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-701-00689