Dansk Dystoniforening

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Priorensgade 53, 5600 Faaborg - CVR 32044069

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskdystoni.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5393 konto 0251784).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sociale arrangementer for medlemmerne(patientforening).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04803