Dansk Datahistorisk Forening

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Soldraget 32, 3460 Birkerød - CVR 31135435

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.datamuseum.dk), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.83901) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 12955863).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til konsolidering af foreningens økonomi og fremtidige virke, herunder på at sikre foreningens formål samt etablering/indretning af nye midlertidige lokaler på Charlotteskolen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04613