Dansk Congolesisk Forening

15-12-2023

Kontaktoplysninger

Gammel Skolevej 30, 8660 Skanderborg - CVR 32026745.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. december 2022 til den 15. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved foredrag og events samt via hjemmeside/dona-tionsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 11894747).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børns skolegang i skolen i Kashunguhri, RD Congo, herunder til betaling af skolepenge, undervisningsmaterialer, sundhedsundersøgelser, sygdomsbehandling og medicin. De indsamlede midler skal endvidere anvendes til støtte til børnenes familier med henblik på at mindske fattigdom samt støtte til skolen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05729.